Klinika Svjetlost

Hvala! Vaša zahteva je sprejeta. Kmalu vas bomo kontaktirali.

Naročite se na pregled online

PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov za namene naročanja:

Naročanje za pregled

Pooblaščena oseba za zaščito osebnih podatkov:


voditelj@svjetlost.hr
Naši zdravniki
dr. sc. Maja Pauk Gulić

dr. sc. Maja Pauk Gulić

 • Specialist oftalmolog
 • Oddelek za roženico in refraktivno kirurgijo 

Izobraževanje

Zdravnica Pauk Gulić je končala Medicinsko fakulteto Univerze v Splitu in specializacijo iz oftalmologije na Kliniki Svjetlost v Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Dekaris.

V znanstvenem izobraževanju je dr. sc. Pauk Gulić končala podiplomski študij s področja Biomedicina in zdravstvo na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. Doktorirala je 2018. na temo: Vloga pro-angiogenih citokinov in njihovih receptorjev v nastanku neovaskularizacije pri presajeni roženici.    

Delovno področje

Primarno delovno področje dr. sc. Pauk Gulić so bolezni prednjega očesnega segmenta, predvsem bolezni roženice. Vsakodnevne aktivnosti obsegajo diagnostične in terapijske procedure pri pacientih pred in po transplantacije roženice.
Operacije laserskega odstranjevanja dioptrije izvaja s pomočjo PRK in LASIK metode.   

Članstvo v združenjih

Članica Evropskega združenja za kirurgijo katarakte in refraktivno kirurgijo (European Society of Cataract and Refractive Surgery - ESCRS)
Članica Hrvaškega združenja za kirurgijo katarakte in refraktivno kirurgijo (Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS)
Članica South East European Ophtalmological Society
Članica EEBA - Europian Eye Bank Association 

Priznanja in nagrade

Nagrada Sklada prof.   dr.   Ljiljane Zergollen in Krešimirja Čupaka za najboljšo nalogo mladih oftalmologov na letnem kongresu CSCRS, Dubrovnik 2013 pod naslovom Use of anti-VEGF (bevacizumab) after penetrating keratoplasty for herpetic keratitis.
Nagrada za delo: Corneal transplantation in patients with keratoconus; Istanbul 2011, Europian Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).
Nagrada za delo: Amniotic membrane transplantation in the treatment of persistent epithelial defect on the corneal graft.   Sidges 2010, Europian Eye Bank Association (EEBA).   

Publikacije in raziskave

Objavila je 6 del,  indeksiranih v CC,  v glavnem povezanih s transplantacijo roženice.  Sodelovala je tudi pri pisanju poglavja v knjigi Ophtalmology; selected chapters and review of interesting cases (2015).

Glavne publikacije

 • Pauk-Gulić M, Gabrić N, Biščević A, Pašalić A, Dekaris I. Successful Treatment of Postkeratoplasty Fungal Keratitis with Topical and Intrastromal Voriconazole. J Clin Exp Ophthalmol 2015; 6: 393 
 • Dekaris I, Gabrić N, Drača N, Pauk-Gulić M, Miličić N. Three-Year Corneal Graft Survival Rate in High-Risk Cases Treated with Subconjunctival and Topical bevacizumab“, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015; 253:287-294.
 • Tominac Trcin M,Dekaris I, Mijović B, Bujić M, Zdraveva E, Dolenec T, Pauk-Gulić M, Primorac D, Crnjac J, Špoljarić B, Mršić G, Kuna K, Špoljarić D, Popović M. Synthetic vs natural scaffolds for human limbal stem cells.
 • Dekaris I, Gabrić N, Pauk M, Drača N. Positive pressure during penetrating keratoplasty can be solved with a modified graft-over-host technique. Acta Ophthalmol. 2013; Feb 7. doi: 10.1111/aos.12085.
 • Dekaris I, Pauk M, Drača N, Pašalić A, Gabrić. Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty – Is a Thinner Donor Lamella the Better Choice? J. Transplant. Technol. Res. 2012; S2:004. doi:10.4172/2161-0991. 
 • Dekaris I, Gabrić N, Pauk M, Drača N, Mravičić I, Barišić A. Penetrating keratoplasty in patients with keratoconus. Medicina Flumin. 2011; 47(1):67-73
 • Drača N, Čović A, Pauk M, Pašalić A, Dekaris I. 1-year follow-up study of endothelial cell density loss after penetrating keratoplasty. Coll. Antropol. 9/2011;Suppl.2:11-4.
 • Dekaris I, Mravičić I, Barišić A, Drača N, Pauk M. Amniotic Membrane Transplatation in the Treatment of Persistent Epithelial Defect on the Corneal Graft. Coll. Antropol. 34, 2010;Suppl.2:15-19.
 • Dekaris I, Gabrić N, Barišić A, Mravičić I, Pauk M, Antičić M. Penetrating Keratoplasty and Verisyse Iris-Claw Lens –is it Safe for Corneal Graft?. Coll. Antropol. 34. 2010;Suppl.2:73-77.