Klinika Svjetlost

Hvala! Vaša zahteva je sprejeta. Kmalu vas bomo kontaktirali.

Naročite se na pregled online

PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov za namene naročanja:

Specialna bolnica za oftalmologijo Svjetlost

Pooblaščena oseba za zaščito osebnih podatkov:


voditelj@svjetlost.hr
Naši zdravniki
dr. Ante Barišić

dr. Ante Barišić

 • Specialist oftalmolog
 • Vodja Oddelka za katarakto (sivo mreno) Klinike Svjetlost
 • ante.barisic@svjetlost.hr

Izobraževanje

Dr. Ante Barišič je končal srednjo Matematično-informatično-fizikalno gimnazijo “Aleksa Šantič” v Mostarju, BiH. Medicinsko fakulteto pri Univerzi v Zagrebu je končal leta 2000. Leta 2008 je opravil specialistični izpit iz oftalmologije po specializaciji v SB „Sv. Duh“ pod mentorstvom prof. dr. Ive Dekaris. Leta 2007 je končal strokovni podiplomski študij oftalmologije na Medicinski fakulteti pri Univerzi v Zagrebu. Podiplomski univerzitetni študij, doktorski program, Biomedicina in zdravstvo na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu je končal leta 2008, poleg tega pa še doktorat z naslovom „Analiza aplikacije multifokalnih leč pri prezbiopu s prozorno lečo in bolnika po operacije katarakte“ je zagovarjal leta 2007.

Dr. Ante Barišič je bil leta 2015 izbran za sodelavca z naslovom „naslovni asistent“ na Katedri za oftalmologijo Medicinske fakultete Univerze na Reki.

V ČASU od 2004 do 2011 je bil sodelavec/raziskovalec pri znanstvenem projektu Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške "Imunologija očesa “, (0129010). 

Delovno področje

Dr. Ante Barišić je vodja Oddelka za operacijo katarakte (mrene), kar je njegovo ožje interesno področje v oftalmologiji. Pod mentorstvom prof. dr. Nikice Gabrića in prof. dr. Ive Dekaris se je educiral tudi na tečajih katarakte v Pragi (2008), Ljubljani (2007) in v Budimpešti (2007). Bil je tudi en mesec štipendist Evropskega oftalmološkega društva v Univerzitetni očesni kliniki v Munchnu (2007). Leta 2012 je končal „Visian ICL Surgical Certification Training“ v Milanu. Poleg operacij mrene ima dr. Barišić mnogo izkušenj v refrakcijski kirurgiji leče tj. z operacijami vgradnje intraokularnih leč s ciljem korekcije dioptrije in prenehanja uporabe očal. Ima tudi izkušnje z operacijami laserskega odstranjevanja dioptrije, transplantacije amnijske membrane in drugih operacij sprednjega očesnega segmenta.

Dr. Barišić je od leta 2009 predavatelj na kongresih Evropskega društva zdravnikov za kirurgijo katarakte in refraktivno kirurgijo (Barcelona 2009, Budimpešta 2010, Pariz 2010, Istanbul 2011, Dunaj 2011, Milano 2012, Varšava 2013, Amsterdam 2013, Ljubljana 2014, London 2014, Istanbul 2015). Poleg tega je gostujoči predavatelj, moderator in predsedujoči na številnih mednarodnih kongresih in simpozijih, povezanih z operacijami mrene in refraktivno kirurgijo leč (Dunaj 2011, Freiburg 2011, Istanbul 2011, Portorož 2012, Varšava 2013, Dubrovnik in Zagreb 2010-2013, Ljubljana 2012 in 2013, Ohrid 2013, Beograd 2013, Balaton 2014, Budva 2015, Katovice/Wisla 2016).

Na XXX. kongresu Evropskega društva zdravnikov za kirurgijo katarakte in refraktivno kirurgijo v Milanu je vodil tečaj „Verisyse/Veriflex Phakic IOLs Surgical Course“. Od leta 2010 do 2013 je sovoditelj Tečaja za operacijo katarakte na kongresih Hrvaškega društva zdravnikov za kirurgijo katarakte in refraktivno kirurgijo v Dubrovniku in v Zagrebu.

Je recenzent v časopisih British Journal of Ophthalmology, OMICS Publishing Group in BioMed Central.

Dr. Ante Barišič je sodeloval kot vodja/raziskovalec v „Extended Range of Vision IOL“ evropski multicentrični študiji, izvedeni v Kliniki Svjetlost leta 2014 in v „Extended depth of focus trifocal IOL“ študiji, izvedeni leta 2015, prav tako v Kliniki Svjetlost.

Publikacije i raziskave

Dr. Ante Barišić je objavil 11 publikacij v časopisih, referiranih v svetovnih bazah podatkov (od tega 8 del v Current Contents, 3 dela v drugih bazah). Objavljena dela imajo v bazi ISI Web of Knowledge 25 citatov in v Scopusu 34 citatov. Njegovo znanstveno delo je posvečeno raziskavam na področju kirurgije sprednjega očesnega segmenta s povdarkom na operacijah mrene in refraktivni kirurgiji leče. 

Članstvo v združenjih

 • Tajnik Hrvaškega društva zdravnikov za kirurgijo katarakte in refraktivno kirurgijo
 • Član Evropskega društva zdravnikov za katarakto in refraktivno kirurgijo
 • Član Evropskega združenja očesnih bank
 • Član Jugovzhodnega evropskega oftalmološkega društva (pridruženi član upravnega odbora)
 • Podpredsednik Komisije za zasebno prakso in pogodbeno specialistično zunabolnišnično dejavnost Hrvaške zdravniške zbornice
 • Član Hrvaškega oftalmološkega društva
 • Član Hrvaškega zdravniškega zbora
 • Član Hrvaškega društva katoliških zdravnikov       

Glavne publikacije

 • Comparison of different presbyopia treatments: Refractive lens exchange with multifocal intraocular lens implantation versus LASIK monovisionBarišić A, Gabrić N, Dekaris I, Romac I, Bohac M, Jurić B Coll Antropol. 2010 Apr;34 Suppl 2:95-8. PMID: 21302708 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Comparison of diffractive and refractive multifocal intraocular lenses in presbyopia treatment.  Barišić A, Dekaris I, Gabrić N, Bohac M, Romac I, Mravičić I, Lazić R.Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:27-31. PMID: 19138002 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Blue light filtering intraocular lenses in phacoemulsification cataract surgery.Barišić A, Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Lazić R, Martinović ZK, Krstonijević EK. Coll Antropol. 2007 Jan;31 Suppl 1:57-60. PMID: 17469752 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Resolution of pseudophakic cystoid macular edema with combination therapy of topical corticosteroids and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Romac I, Gabrić N, Dekaris I, Barisić A. Coll Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:281-4. PMID: 22220453 [PubMed - indexed for MEDLINE
 • Amniotic membrane transplantation in the treatment of persistent epithelial defect on the corneal graft. Dekaris I, Mravicić I, Barisić A, Draca N, Pauk M. Coll Antropol. 2010 Apr;34 Suppl 2:15-9. PMID: 21305721 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Penetrating keratoplasty and Verisyse iris-claw lens--is it safe for corneal graft?Dekaris I, Gabrić N, Barisić A, Mravicić I, Pauk M, Anticić M. Coll Antropol. 2010 Apr;34 Suppl 2:73-7. PMID: 21302705 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution in patients with bullous keratopathy. Knezović I, Dekaris I, Gabrić N, Cerovski J, Barisić A, Bosnar D, Rastegorac P, Parać A. Coll Antropol. 2006 Jun;30(2):405-8. PMID: 16848159 [PubMed - indexed for MEDLINE]