Klinika Svjetlost

Hvala! Vaša zahteva je sprejeta. Kmalu vas bomo kontaktirali.

Naročite se na pregled online

PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov za namene naročanja:

Specialna bolnica za oftalmologijo Svjetlost

Pooblaščena oseba za zaščito osebnih podatkov:


voditelj@svjetlost.hr
O nas
Specialna oftalmološka klinika Svjetlost je vodilna oftalmološka ustanova v regiji, ki opravlja kompletne storitve.

Garancija kvalitete


Na podlagi definirane vizije ki se glasi: "Biti vodilna oftalmološka klinika v regiji s cenami, ki so sprejemljive za uporabnike in lastnika z uporabo najsodobnejših dosežkov v medicini, še posebej v oftalmologiji", je ravnatelj Specialne bolnišnice za oftalmologijo „Svjetlost“ sprejel naslednji sklep: 

POLITIKA KVALITETE

Strinjamo se, da so glavne vrednosti, ki definirajo parametre kvalitete v naši kliniki: dostojanstvo in zadovoljstvo ljudi, izbor in zasebnost, dostopnost vrhunskega zdravstvenega varstva, učinkovitost naših zaposlenih in oddelkov.

Prepričai smo, da so:
  • Pristop, usmerjen k pacientu;
  • Profesionalna kompetenca in etika;
  • Profesionalna odgovornost;
  • Sistematičen pristop vseh zaposlenih;
  • Procesni pristop pri reševanju pomembnejših problemov, timsko delo;
  • Pravilen odnos do naših dobaviteljev;
  • Učinkovito vodenje vseh kliničnih oddelkov
predpogoj za skupno izboljšanje kvalitete naših storitev in zdravstvene zaščite naših pacientov.
Prepričani smo, da so profesionalna odgovornost in odgovornost vodstva obveznost, ki vodi k izboljšanju kvalitete naših storitev s pozitivno stimulacijo, uporabo informacij, strokovnim izobraževanjem, kompetenco in etiko vseh zaposlenih v naši očesni kliniki.

Specialna bolnišnica za oftalmologijo „Svjetlost“ bo ob sodelovanju Ministrstva za zdravstvo in drugih inštitucij sodelovala pri stalnemu izboljševanju in pospeševanju obstoječih storitev, ki bodo temeljile na nakupu sodobne opreme, specializaciji in subspecializaciji mladih inventivnih kadrov, urejanju primernih delovnih prostorov in razširitvi kliničnih aktivnosti, kar naj bo v skladu z dejanskimi zahtevami, potrebami in pričakovanji naših pacientov.

V vseh segmentih našega delovanja smo na ravni vrhunskih svetovnih zdravstvenih ustanov, da bi dosegli poslovno odličnost in vrhunsko kontinuirano medicinska oskrbo. Predpogoj za to so integrirani informacijski sistemi, vrhunska interna in eksterna edukacija vseh zaposlenih, visoka zavest in etika, spoštovanja pravic pacientov in točnost informacij o prognozi, modalitetah zdravljenja in rizikih in sodobna logistična podpora vsem procesom na kliniki. 


RAVNATELJ 
Prof.dr.sc. Nikica Gabrić