Klinika Svjetlost

Hvala! Vaša zahteva je sprejeta. Kmalu vas bomo kontaktirali.

Naročite se na pregled online

PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov za namene naročanja:

Specialna bolnica za oftalmologijo Svjetlost

Pooblaščena oseba za zaščito osebnih podatkov:


voditelj@svjetlost.hr
Blog
Kako doseči in ohraniti dober vid v vsakem življenjskem obdobju? Berite nasvete naših oftalmologov in nam predlagajte teme, o katerih želite izvedeti več.

Kako prebrati recept za očala?

Kako prebrati recept za očala?
Kolikokrat ste zmedeno izstopili iz oftalmološke ambulante z receptom za očala v rokah, niste vedeli, kaj pomenijo vse te napisane številke, ali ste kratkovidni ali daljnovidni ali mogoče imate tudi astigmatizem?
Kolikokrat ste zmedeno izstopili iz oftalmološke ambulante z receptom za očala v rokah, niste vedeli, kaj pomenijo vse te napisane številke, ali ste kratkovidni ali daljnovidni ali mogoče imate tudi astigmatizem?

Recepti za očala imajo številne krajšave, upamo, da vam po branje besedila, pomagalo v razlagi.

Na začetku običajno piše VAŠE ime in priimek kot tudi letnik rojstva. Potem piše diagnoza oz. naziv refrakcijske napake vaših oči. To je lahko kratkovidnost (myopia), daljnovidnost (hypermetropija), astigmatizem (astigmatismus) in starostna daljnovidnost oz. bralna dioptrija (presbyopia).

Potem je običajno tablični prikaz z veliko krajšav: OD, OS, OU, Dsph, Dcyl, Axis, Prsim, basis, PD...kaj vse to pomeni?

Desno oko v receptih je običajno označeno z latinsko krajšavo OD = oculus dexter, levo pa OS = oculus sinister. Nekje se lahko enostavno najdejo tudi krajšave v slovenščini – D.o. – desno oko in L.o.- levo oko namesto latinščine OD in OS.

Potem imamo krajšavo Dsph=Dioptrija sfere (sphera, sph), ki se nanaša na jakost leče, ki vam je potrebna. Lahko imate plus in minus. Če imate MINUS pred številko v tem polju pomeni, da ste KRATKOVIDNI in je treba ZMANJŠATI skupno jakost loma očesa, da bi lahko jasno videli. Če imate PLUS pred številko v tem polju, potem ste DALJNOVIDNI in je treba ZVIŠATI skupno jakost loma očesa, da bi lahko jasno videli.         

Po sferi se vidi Dcyl in Axis (AX). Dioptrija cilindra je oznaka za cilindrično lečo, s katero se popravlja pomanjkljivost, ki se imenuje astigmatizem. Če imate nekaj v tem polju potem pomeni, da je treba povečati (predznak plus) ali zmanjšati (predznak minus) jakost loma po enem meridijanu (v samo eni določeni smeri). Ob cilindru stoji tudi Ax=axis,  os, po kateri je treba dodati cilindrično lečo. Prikaz, ki je na receptu podoben kotomeru, ki se nanaša na prikaz te osi (Slika 1.)


Slika 1. Prikaz meridijana v primerjavi z očesom  
 
 
Če nimate izpolnjenih teh polj, to pomeni, da nimate sferne oz. cilindrične dioptrije ali pa da zelo malo odstopajo od normalnih in ne potrebujete očal.

Naslednji dve koloni (Pris, Basis) se nanašata na korekcijo s prizmami. Prizme se predpisujejo manj pogosto in so običajno ta polja na receptih prazna. Prizmatično steklo premika zrak proti bazi in ga predpisujemo, ko želimo premikati smer gledanja enega ali obeh očes (pri težavah binokularnega vida, določenih oblik strabizma oz. škilavosti ali nistagmusa oz. očesne trzavice). Številka v koloni PRIS se nanaša na jakost prizmatične leče, ki je pacientu potrebna, Basis pa je stran, na kateri optik mora postaviti bazo prizme. Prizma je lahko obrnjena noter (nazalno – proti nosu), ven (temporalno), gor ali dol. Zdravnik na zaslonu običajno nariše, kje naj baza stoji. 

Vse dioptrije se lahko najdejo v očalih za daljavo in v očalih za bližino. Ljudje mlajši kot 40 let najpogostejše potrebujejo ena očala za daljavo in bližino, starejši kot 40 let potrebujejo dve različni dioptriji za daljavo in bližino, ali pa samo očala za bližino kaj je na receptu jasno ločeno v ustreznih vrsticah.

Naravna leča z leti izgublja elastičnost, po 40-45 letu se ne more z lahkoto omogočiti dolgotrajno in ugodno delo na bližino. Večina ljudi meni, da se ne morejo jasno fokusirati in je čas za začetek nošenja t.i. „bralne dioptrije“. V štiridesetih nam je potrebna majhna plus dioptrija za udobno delo na bližino (do +1,00 Dsph), ampak se ta dioptrija do našega 65 -70 leta zvišuje (do +3,00 Dsph). Ta očala se pišejo v zasebnem oddelku (uporaba za bližino).

V receptu za očala tudi mora pisati razmik zenic, zapisan v milimetrih (PD=pupilary distance). Ko potrebujemo dvojna očala, sta vpisani dve številki, ker gledamo na bližino, se naše oči refleksno blago premaknejo navznoter.
 

Na sliki 2 vidite, kako je to zapisano na receptu naše klinike.
 
 

Ali vas zanima podobna vsebina? Prijavite se na naš newsletter.

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja: