Klinika Svjetlost

Hvala! Vaša zahteva je sprejeta. Kmalu vas bomo kontaktirali.

Naročite se na pregled online

PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov za namene naročanja:

Specialna bolnica za oftalmologijo Svjetlost

Pooblaščena oseba za zaščito osebnih podatkov:


voditelj@svjetlost.hr
Varstvo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je v skladu z 9. točko 1. odstavka 2. člena. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, št. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 in 106/12 - prečiščeno besedilo, v nadaljevanju (zakon), oseba, ki jo imenuje vodja zbirke. osebnih podatkov, ki skrbi za zakonitost obdelave osebnih podatkov in uresničevanje pravice do varstva osebnih podatkov.

Naloge pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov so predpisane v 8. odstavku 18.a člena Zakon, po katerem pooblašćenec za varstvo osebnih podatkov:
  •  skrbi za zakonitost obdelave osebnih podatkov v smislu spoštovanja določb tega zakona in drugih predpisov, ki urejajo vprašanja obdelave osebnih podatkov,
  •  opozori upravljavca zbirke osebnih podatkov na nujnost uporabe predpisov o varstvu osebnih podatkov v primerih načrtovanja in ravnanja, ki lahko vplivajo na vprašanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
  •  vse osebe, zaposlene pri obdelavi osebnih podatkov, seznanja z njihovimi zakonskimi obveznostmi zaradi varstva osebnih podatkov,
  •  skrbi za izpolnjevanje obveznosti iz 14. in 17. člena. zakona,
  •  omogoča uveljavljanje pravic nasprotnika iz 19. in 20. čl. zakona,
  •  sodeluje z Agencijo za varstvo osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem nadzora nad obdelavo osebnih podatkov.
 
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov mora varovati zaupnost vseh informacij in podatkov, ki jih izve pri opravljanju svojih nalog. Ta obveznost velja tudi po prenehanju opravljanja nalog pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.
 
Uradni kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov so:

dr. med. Krešimir Gabrić
Naslov: Heinzelova 39, 10000 Zagreb
e-mail: voditelj@svjetlost.hr
telefon številka: +385 1 777 56 56
telefax številka: +385 1 777 56 00