Klinika Svjetlost

Hvala! Vaša zahteva je sprejeta. Kmalu vas bomo kontaktirali.

Naročite se na pregled online

PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov za namene naročanja:

Naročanje za pregled

Pooblaščena oseba za zaščito osebnih podatkov:


voditelj@svjetlost.hr

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je v skladu s členom 2. odstavek 1. točka 9. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu (Zakon), oseba, ki jo je imenoval voditelj zbirke osebnih podatkov, ki vodi skrb o zakonitosti obdelave osebnih podatkov in uveljavljanja pravice do varstva osebnih podatkov.

Dolžnosti pooblaščene osebe za zaščito osebnih podatkov so določene v členku 18a. odstavek 8. Zakona, po katerem pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
 
skrbi za zakonitosti obdelave osebnih podatkov v smislu spoštovanja določb tega Zakona in ostalih predpisov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov
opozarja voditelja zbirke osebnih podatkov na nujnost uporabe predpisov o zaščiti osebnih podatkov v primerih načrtovanja in delovanja, ki lahko vplivajo na vprašanja o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov
seznani vse osebe zaposlene v obdelavi osebnih podatkov z njihovimi zakonskimi obvezami v namenu zaščite osebnih podatkov
skrbi o izpolnjevanju obveznosti iz členkov 14. in 17. Zakona,
omogoča uresničevanje pravic anketirancev iz članka 19. in 20. Zakona,
sodeluje z Agencijo za varstvo osebnih podatkov v zvezi z nadzorom obdelave osebnih podatkov 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dolžna ohraniti zaupnost vseh informacij in podatkov, ki jih je izvedla pri opravljanju svojih nalog. Ta obveza velja tudi po prenehanju dolžnosti uslužbenca za zaščito osebnih podatkov.
Uradni kontakt podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

dr. med. Krešimir Gabrić
Naslov: Heinzelova 39, 10000 Zagreb
e-mail: voditelj@svjetlost.hr
telefon številka: +385 1 777 56 56
telefax številka: +385 1 777 56 00